logo

Herfstwandeling Vincent Moll

Monique Meershoek

monique meershoek

Monique Meershoek - Leidinggevende in de kinderopvang.

Ik onderstreep het belang van buitenspelen en buiten zijn van kinderen, bij voorkeur in een natuurlijke omgeving. Ik heb mij altijd verbaasd over het feit dat bijna alle schoolpleinen voor een groot deel uit stenen bestaan. Het is prettig te merken dat er landelijk een stroming op gang komt die zich inzet voor meer groen voor kinderen. In de kinderopvang heb ik gemerkt dat het niet eens gewoon is dat kinderen elke dag buiten komen. Voldoende excuses, met name met koud of nat weer, om niet een frisse neus te halen.

Ook de angst van ouders, of voor de GGD, is een veel gehoord excuus.De kinderopvang speelt echter een belangrijke rol in de opvoeding van de jeugd. Steeds meer kinderen brengen hun tijd enkele dagen door bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal, en we kunnen onze verantwoordelijkheid dus niet uit de weg gaan. Tegelijkertijd komen kinderen steeds minder buiten. Maar wij zijn de professionals, die behoren te weten wat goed is voor kinderen en dat ook zo zouden moeten uitdragen naar ouders en kinderen.

Het belang van natuur en buitenspelen voor kinderen is door ontwikkelingspsychologen allang bewezen. Het is goed voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, het ruimtelijk inzicht en is daarbij heel gezond. Kinderen met allerlei stoornissen als ADHD en PDDNOS komen in de buitenlucht tot ander gedrag. Verder is er meer te beleven in de buitenruimte vanwege de aanwezigheid van ‘ruwe’ materialen als zand, hout en water.
Kinderen leren omgaan met de seizoenen, met wat er buiten groeit en leeft, is naar mijn idee van groot belang bij de ontwikkeling tot gezonde kinderen die verantwoordelijk omgaan met hun omgeving.

Een initiatief als Groen Cement steun ik van harte omdat het kan bijdragen tot het bewustzijn, twijfels kan wegnemen en mogelijkheden kan laten zien om met de natuur, met name dichtbij huis, in aanraking te komen.