logo

Herfstwandeling Vincent Moll

Mirte van Zundert

mirte van zundert3Directrice Mirte van Zundert startte in 2007 'Kinderopvang De Geheime Tuin'. Het kinderdagverblijf is een kleinschalige, professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Het kinderdagverblijf heeft zijn wortels in de Vrije School pedagogiek en slaat een brug tussen de bevindingen van de Oostenrijkse Filosoof Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie, 1862-1925) en de hedendaagse tijd waarin wij leven. Elementen zoals biologische voeding, speelgoed van hoogwaardige kwaliteit, de keuze van natuurlijke materialen, verbinding met de natuur, en een vast dagritme worden verbonden met de vraag van de moderne ouder zoals ruime openingstijden, flexibiliteit en klantgerichtheid. "Wij kijken samen met de ouder(s) naar de zorgvraag van het kind, stellen daar onze werkwijze op af en staan open voor nieuwe (pedagogische) inzichten".

Missie

Kinderopvang De Geheime Tuin wil een omgeving creëren waarin het kleine kind zich veilig en geborgen voelt. Ieder kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten te ontplooien in een eigen tempo. Opvoeders, ouders en leidsters, begeleiden de kinderen op hun weg naar een evenwichtig mens. De Geheime Tuin is niet alleen een plek waar ouders hun kind met vertrouwen brengen om aan het werk te gaan maar is voornamelijk een plek die iets toevoegt aan het leven van het kind.

mirte van zundert4

Pedagogische visie

De individuele ontwikkeling staat centraal. Ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten. Opvoeden is de kunst van het herkennen van die talenten en de kunst om een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo. De ontwikkeling van sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens zijn daarin even belangrijk als de ontwikkeling van intellectuele vermogens.

Leidsters hechten waarde aan een aantal aspecten die ook centraal staan in de vrije schoolpedagogie, die in het bijzonder van belang worden geacht voor de ontwikkeling van hechting, een goede zintuigelijke ontwikkeling en een evenwichtige verhouding met de omgeving. Het gaat om:

1. Nabootsing

2. Rust, ritme en herhaling

3. Respect, eerbied en dankbaarheid

4. Wilsopvoeding

5. Het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin, levenszin

Rituelen, feesten en natuurbeleving

Rituelen en feesten door het jaar heen nemen een belangrijke plaats in binnen het kinderdagverblijf. De leidsters geven de kinderen besef van het jaarritme mee door het verzorgen van de jaartafel en het samen beleven en vieren van de seizoenen en de bijbehorende jaarfeesten. Dit worden zo herkenbare periodes met eigen rituelen. De jaartafel maakt de natuur in de verschillende groepsruimtes van het kinderdagverblijf zichtbaar en maakt daarmee een brug van buiten naar binnen. Leidsters proberen een leefklimaat te creëren waarin natuur verweven is en onderdeel wordt van het dagelijks leven. Jaarfeesten brengen ritme in het jaar en zijn leidraad voor activiteiten met de kinderen. Het samen beleven van de seizoenen en feesten geeft het jaar zijn contour, zin en inhoud.