logo

P1070286

Wie zijn wij?

Stichting Groen Cement heeft het doel iedereen met elkaar te verbinden die zich met de relatie kind & natuur bezighoudt. Veel mensen voelen de behoefte om natuur weer in een kinderleven terug te brengen en toch blijkt dat hulp, inspiratie, advies, materialen en activiteiten zo versnipperd worden aangeboden dat beide werelden elkaar moeilijk treffen. Groen Cement is een open netwerk waarin we graag alle professionals die werken met kinderen en alle unieke specialisten binnen natuur- en milieu bij elkaar brengen. We zijn letterlijk 'cement' tussen twee werelden.

Overtuigd van de uniciteit van alle organisaties bundelen wij graag al die krachten. Ons platform is een plek waar partijen elkaar kunnen inspireren, informeren, motiveren, ontmoeten en inschakelen. Zo vindt de vrager tussen de diversiteit aan aanbieders altijd een passend aanbod voor zijn unieke vraag en maken we inzichtelijk bij wie je kunt aankloppen voor informatie, hulp of advies.

Wij willen bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Kinderen zijn namelijk de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. Daarom zijn kinderen en natuur de belangrijkste schakels voor de toekomst van onze aarde. Spelenderwijs leren kinderen ontdekken hoe zij zélf goed voor de natuur kunnen zorgen en dragen dat als vanzelfsprekend over aan volgende generaties.

Kinderen ontwikkelen juist in de eerste jaren van hun leven blijvend gevoel voor natuur. Daarom zijn onze activiteiten vooral gericht op de kinderopvang. Door uitwisseling van informatie tussen partijen maken wij het deze organisaties makkelijker om een groene buitenruimte te realiseren en buitenactiviteiten en natuurbelevenissen te integreren in hun programma.

Door onze activiteiten en projecten, het aanwezig zijn op plekken waar ons netwerk elkaar en anderen mogelijk inspireren, informeren en motiveren, kunnen we het besef "alle kinderen weer naar buiten in de natuur" verspreiden en laten groeien. Zo zaaien we steeds meer besef dat natuurbeleving en in en met natuur spelen een verrijking is voor het leven van een kind.

Wat we met zijn allen oogsten is een wereld waar kinderen vrij in en met natuur kunnen spelen en waarin zij zullen merken dat zij 'het cement' zijn voor een gezondere en mooiere wereld.

Groen Cement: niet praten, maar doen!