logo

Herfstwandeling Vincent Moll

Mathieu de Bruijn

Greenspot & Co BV is een initiatief van Mathieu de Bruijn (natuurlijkgroen.com) en Remy Luijten (Luijten Groentechniek BV).

Beiden zochten vanuit hun eigen vakgebied, passie en creativiteit een ideale mix om hun plannen op het gebied van natuurlijke recreatie te verwezenlijken.

Greenspot & Co BV is ontstaan in juli 2012 met als doel de natuurlijke recreatie, en met name natuurlijk spelen, in de breedste zin van het woord verder uit te bouwen en op de kaart te zetten, van begin tot eind, in één hand, binnen een totaal ontzorgt concept.

Greenspot & Co BV is een unieke samensmelting van kwaliteiten binnen een zelfstandig opererende organisatie waarin we ons bezig houden met het ontwikkelen, adviseren en begeleiden van projecten, gericht op recreatie en spelen.

Onze sterke punten zijn de jarenlange ervaring binnen recreatie en spelen; het sterke concept binnen het opzetten van participatie met bewoners, belanghebbenden en andere partijen; het ontwikkelen van de plannen; het presenteren van de plannen; het begroten van de plannen; het technisch uitwerken van de plannen; het opleveren, keuren en uitvoeren van nazorg van de projecten; mogelijke subsidies en financieringen aanwenden, en erg belangrijk, het samen met de participanten uitvoeren van de plannen. Het woord 'samen' staat hierbij centraal. 'Samen' zorgt ervoor dat projecten gedragen worden door de participanten en we meten met name binnen Gemeenten en instellingen dat hier veel animo voor is. Een duidelijke afname van de beheerkosten, vandalisme, minder vervuiling, een betere staat van onderhoud, én we kunnen inspelen op het burgerinitiatief!

Greenspot & Co BV kan op elk gewenst moment in een project instappen en zal exact maatwerk leveren conform afspraak met de opdrachtgever. Van basis advies tot een volledig ontzorgt project, waarin alle disciplines binnen de organisatie van Greenspot & Co BV verzorgt kunnen worden.

Verder staan we voor regionaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en vergroten van het burgerinitiatief.

Er zijn inmiddels meerdere projecten ontwikkeld en in gebruik. Een zeer recent voorbeeld, is het natuurspeelbos bij de Latasteschool in Horn, dat breed gedragen wordt door meerdere partijen door de gehele provincie. Een mooi voorbeeld van participatie, burgerinitiatief, MVO, cradle to cradle en fondsenwerving!