logo

P1070286

Belangrijk- GROEN NIEUWS

baby
Wij hebben als Stichting een onderzoek geïnitieerd naar de versterking van de kwaliteit van Groene Kinderopvang. 

Het ministerie van SZW stelt de komende jaren subsidie beschikbaar voor een onderzoeksprogramma om verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap, om tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. 
De Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau NatuurVoorMensen hebben hiervoor een onderzoeksvraag opgesteld. 
Wil je meer informatie- stuur ons een mail! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hopen dat jullie als kinderopvangorganisatie met het kwaliteitsmerk van Groen Cement enthousiast zijn over het onderzoek en hieraan willen meewerken. 
Een mooi voordeel van meewerken aan het onderzoek is dat daarbij een professionaleringstraject wordt aangeboden.

Mocht het zo zijn dat jullie niet binnen het gevraagde profiel passen (bv.  alleen eigenaar van een BSO), dan willen wij vragen om dit bericht bij andere Groene Kinderopvang collega’s onder de aandacht te brengen.

Het hebben van het kwaliteitsmerk van Groen Cement is namelijk geen voorwaarde om mee te doen aan dit onderzoek.

Informatie over het onderzoek

 1. Achtergrond onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat natuurbeleving en buitenspelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er is echter nog weinig kennis beschikbaar over het gebruik en de betekenis van natuur als pedagogische ruimte voor het jonge kind. Zo blijken de meeste wetenschappelijke studies naar de relatie tussen kind en natuur te zijn uitgevoerd met kinderen ouder dan vier jaar. Tevens zijn er weinig studies die een koppeling maken tussen een groene buitenruimte bij opvanglocaties en de kwaliteit van de dagopvang. Bovendien zijn de huidige impulsen vanuit onderzoek en scholing ontoereikend om pedagogische beroepskrachten te ondersteunen in een pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte en tevens inzichtelijk te maken in hoeverre dit het welzijn en de ontwikkeling van persoonlijke competenties van jonge kinderen bevordert, en daarmee de kwaliteit van de opvang vergroot.

 1. Doel van het onderzoek

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

 1. Achterhalen hoe mogelijkheden voor een pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte voor het jonge kind kunnen worden ingepast in het dagelijks handelen van pedagogisch beroepskrachten ter verbetering van de kwaliteit van de dagopvang.
 2. Inzichtelijk maken hoe een pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte de kwaliteit van de dagopvang bevordert gemeten aan de hand van de volgende indicatoren voor het welzijn van het jonge kind:
 3. Het welbevinden; baby’s in vergelijking tot dreumesen en peuters; jongens in vergelijking tot meisjes, en makkelijker (meer positieve emotionaliteit) in vergelijking tot moeilijker (meer negatieve emotionaliteit) temperament.
 4. De ontwikkeling van persoonlijke competenties ten aanzien van (zelf)vertrouwen, veerkracht, gerichte aandacht, exploratiedrang, en sensomotorische activiteit.
 5. De fysiologische stress gemeten aan de hand van cortisol in het speeksel.
 1. Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden, de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau NatuurVoorMensen en is geïnitieerd door Stichting Groen Cement. Momenteel is de onderzoeksaanvraag ingediend bij de subsidiegever ZonMw. Half december horen we via ZonMw of de projectaanvraag is goedgekeurd. Bij goedkeuring zal het project in maart 2018 van start gaan.              

 1. Hoe ziet het onderzoek eruit?

 Het onderzoek bestaat uit (1) een praktijkgericht innovatieonderzoek en (2) een evaluatieonderzoek.

Het praktijkgerichte innovatieonderzoek  ( deeltraject 1)

In het praktijkgericht innovatieonderzoek leren 84 pedagogisch beroepskrachten van 12 Groene Kinderopvanglocaties met Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang in 12 maanden de groene buitenruimte zo te gebruiken dat dit het welzijn van het jonge kind en zijn/haar persoonlijke competenties bevordert en daarmee de kwaliteit van de dagopvang vergroot.

Het innovatieonderzoek zal starten met een kick-off meeting voor de ca. 84 pedagogisch beroepskrachten. Tijdens deze kick-off zullen onder andere inspirerende workshops georganiseerd worden waarin beroepskrachten worden uitgedaagd zelf in en met natuur activiteiten te ondernemen. Aan het eind van de kick-off wordt aan de medewerkers gevraagd om op een evaluatiekaart aan te geven wat zij willen leren om het gebruik van de groene buitenruimte te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst vindt er ook reflectie plaats op het pedagogisch handelen aan de hand van de op de NCKO-leidsterschaal beschreven indicatoren.

Na de kick-off bijeenkomst zullen gedurende een periode van 12 maanden vier bijeenkomsten worden georganiseerd bij de betrokken kinderopvanglocaties. De bijeenkomsten bestaan uit de volgende drie bouwstenen: reflectie (wat is je praktijk?), inspiratie (wat heb je nodig?) en actie (wat ga je doen?). In de periode tussen de bijeenkomsten ondernemen de pedagogisch (beleids)beroepskrachten zelf activiteiten om tot innovatie te komen. Inspiratie voor het uitvoeren van activiteiten kan opgedaan worden tijdens de kick-off bijeenkomst.

Het evaluatieonderzoek ( deeltraject 2)             

Met behulp van het evaluatieonderzoek wordt geëvalueerd in hoeverre de professionalisering in de vorm van stimulering van het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte een meetbare invloed heeft op het welzijn van jonge kinderen en op de ontwikkeling van hun persoonlijke competenties, en daarmee op de kwaliteit van de kinderdagopvang.

Dit deel van het onderzoek vindt plaats bij de 12 Groene Kinderopvanglocaties die ook hebben deelgenomen aan deeltraject 1 en bij 12 Groene Kinderopvanglocaties die niet zo’n traject hebben doorlopen (maar die na afloop van het onderzoek wel nog een professionaliseringstraject krijgen aangeboden).

Voor het onderzoek zal elke locatie gedurende één dag bezocht worden door een team van onderzoekers, die in aanvulling op beoordelingen door de pedagogisch beroepskrachten,  bij de aanwezige kinderen, observaties en metingen in de binnen- en buitenruimte zullen uitvoeren om (1) welbevinden en betrokkenheid, (2) persoonlijke competenties en (3) (fysiologische) stress (cortisol) te meten. Ook zal op de dag de inrichting en het gebruik van de buitenruimte geïnventariseerd worden door de onderzoekers.              

 1. Welke Groene Kinderopvanglocaties kunnen deelnemen?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar 24 Groene Kinderopvanglocaties met een Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Van deze 24 onderzoeklocaties zullen 12 onderzoeklocaties gedurende 12 maanden deelnemen aan het praktijkgerichte innovatieonderzoek en aan het evaluatieonderzoek. De 12 andere locaties zullen gedurende het onderzoek alleen deelnemen aan het evaluatieonderzoek. Zij krijgen na afloop van het onderzoek het professionaliseringstraject aangeboden.     

 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het onderzoek?

Wanneer u interesse heeft in deelname aan het onderzoek, dan willen we u vragen bijgevoegde intentieverklaring en vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens kunt u de ingevulde vragenlijst en intentieverklaring via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per post toesturen naar:

Hogeschool Leiden

t.a.v. Ingrid Walters

Postbus 382

2300 AJ Leiden

       7. Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen aan het onderzoek?

Ook als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek zouden we u willen vragen de intentieverklaring en de vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. We kunnen dan namelijk een goed beeld krijgen van welke locaties wel en niet willen deelnemen en weten dan dat we uw locatie niet meer hoeven te benaderen voor het onderzoek. U kunt de ingevulde vragenlijst en intentieverklaring via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per post toesturen naar:

Hogeschool Leiden

t.a.v. Ingrid Walters

Postbus 382

2300 AJ Leiden