logo

P1070286

Voorwaarden

gc kwaliteitsmerk

Algemene Voorwaarden “Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang”
Stichting Groen Cement
April 2020

De kinderopvanglocatie die zich aanmeldt middels het formulier op de website, gaat akkoord met de volgende voorwaarden die Stichting Groen Cement hieraan verbindt:

1.
Voor aanmelding heeft de aanvrager van de aanmelding de checklist 'Kenmerken Groene Kinderopvang' van Stichting Groen Cement goed doorgenomen.

2.
De aangemelde locatie biedt het pedagogisch beleidsplan en/of werkplan aan ter beoordeling aan Groen Cement. Groen Cement controleert of alle kenmerken van het kwaliteitsmerk voldoende zijn verankerd in het beleidsplan van de kinderopvanglocatie. Na het goedkeuren van het pedagogisch beleidsplan wordt een afspraak gemaakt voor het beoordelingsbezoek. Wanneer een locatie tijdens de controle door Stichting Groen Cement niet aan alle kenmerken blijkt te voldoen, wordt hier een aantekening van gemaakt. Het Kwaliteitsmerk wordt dan bij dat bezoek niet uitgereikt. De locatie wordt de mogelijkheid geboden om aan alle kenmerken te voldoen en opnieuw kosteloos gecontroleerd te worden. Na deze tweede controle zullen voor volgende bezoeken door Stichting Groen Cement extra kosten in rekening worden gebracht.

3.
De kosten van het verkrijgen van het Kwaliteitsmerk zijn afhankelijk van het aantal LRK-kindplaatsen van de betreffende kinderopvanglocatie volgens het LRK-register:

 Tot 49 LRK-kindplaatsen: € 500,-
 Van 50 tot 99 LRK-kindplaatsen:  € 750,-
 Vanaf 100 LRK-kindplaatsen: € 1.000,-

De aanvraag voor het kwaliteitsmerk is pas definitief nadat de kosten voor het Kwaliteitsmerk zijn voldaan. Dit bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekening NL49 RABO 0153 4421 15 t.n.v. Stichting Groen Cement, Den Hoorn, inzake Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang.

Overige financiële verplichtingen:
Voor het dragen van het kwaliteitsmerk geldt een jaarlijkse bijdrage van € 300,00.

Hier staat tegenover:
- Multimedia aandacht en een felicitatiebericht op Groen Cement mediakanalen
- Mini fotoreportage van de locatie
- Dag van de Groene Kinderopvang- podium op sociale media
- Korting op toekomstige producten van Groen Cement
- Korting op Groen Cement trainingen en opleidingen
- Jaarlijks gratis deelname aan het Groen Cement Metselaarsdag (Symposium):

 Tot 49 LRK-kindplaatsen:   2 gratis deelnemers aan het Groen Cement Metselaarsdag
 Van 50 tot 99 LRK-kindplaatsen:  3 gratis deelnemers aan het Groen Cement Metselaarsdag
 Vanaf 100 LRK-kindplaatsen:  4 gratis deelnemers aan het Groen Cement Metselaarsdag

Gastouders worden, over de kosten, verzocht middels een mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact met ons op te nemen.

4.
Na aanmelding van de locatie voor het kwaliteitsmerk via de website, het voldoen van de kosten en de beoordeling van de beleidsdocumenten, bezoeken twee beoordelaars van Groen Cement de betreffende locatie. Wanneer de locatie aan de voorwaarden van het Kwaliteitsmerk voldoet, zal ter plekke het certificaat en het gevelbordje worden uitgereikt.

Om de twee jaar vindt een herbeoordeling plaatsvindt door een beoordelaar van Groen Cement, waarbij wordt getoetst of de locatie nog steeds aan de kenmerken van het Kwaliteitsmerk voldoet.

5.
Twee medewerkers vanuit de locatie melden zich aan als Groene Metselaar bij Stichting Groen Cement. Deze medewerkers worden bij het aanvraag van het kwaliteitsmerk aangemeld. Wanneer deze medewerkers uit dienst treden, dienen vervangende collega's aangemeld te worden bij Stichting Groen Cement. Zodoende zijn altijd twee personen in contact met de stichting, de activiteiten en de informatiestroom van de stichting. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitzondering: bij kleine kinderopvanglocaties (tot 12 kinderen) en bij gastouders mag één van twee de metselaars een ouder zijn van een kind dat op de betreffende opvang zit, een andere gastouder waarmee wordt samengewerkt of een extern persoon wel bij de kinderopvanglocatie betrokken is (bijv. de partner van de gastouder). Deze persoon dient vermeld te worden in de aanvraag. Bij eventuele vragen over de 2e groene metselaar van de locatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.
Wanneer een locatie niet langer voldoet aan de kenmerken zoals opgesteld in de checklist 'Kenmerken Groene Kinderopvang', behoudt Stichting Groen Cement het recht om het uitgereikte gevelbordje met het logo van het Kwaliteitsmerk te verwijderen.

7.
Wanneer een locatie de betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Stichting Groen Cement het recht om het uitgereikte gevelbordje met het logo van het Kwaliteitsmerk te verwijderen.

8.
Wanneer een locatie wenst het dragen van Kwaliteitsmerk niet langer voort te zetten, dient contact opgenomen te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het stopzetten kan op elk gewenst moment, echter zullen de kosten voor het dragen van het kwaliteitsmerk voor het kalenderjaar waarin het kwaliteitsmerk wordt stopgezet wel moeten worden voldaan. Het stoppen van het kwaliteitsmerk is definitief, nadat Groen Cement het gevelbordje van het Kwaliteitsmerk van de betreffende locatie via de post heeft ontvangen. Daarna zal Groen Cement de gegevens van de kinderopvanglocatie van haar website halen en uit de bestanden verwijderen conform de AVG.

9.
Het uitgereikte gevelbordje met het Kwaliteitsmerk blijft ten alle tijden eigendom van Stichting Groen Cement. Het digitale logo van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang wordt door Stichting Groen Cement ter beschikking gesteld aan de locaties met het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Wanneer de locatie niet langer voldoet aan de kenmerken en/of de betalingsverplichting, behoudt Stichting Groen Cement het recht om het digitale logo te laten verwijderen van de website en andere locaties waar deze gebruikt is.

 

Stichting Groen Cement
Lookwatering 62
2635 EA, Den Hoorn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.groencement.nl 

 

De PDF versie van de Algemene Voorwaarden - Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

 

[klik hier] om het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang voor jouw kinderopvanglocatie aan te vragen.